Hotline: 0983 224 351 (Mr.Tân)

Phone: 028 66 858 171 Email: chongsetthienlong@gmail.com


1. Kim thu lôi

2. Cố định kim thu lôi 

3. Đo điện trở tiếp địa

4. Kim thu lôi

Phản hồi của bạn