Hotline: 0983 224 351 (Mr.Tân)

Phone: 028 66 858 171 Email: chongsetthienlong@gmail.com


1. Đào rãnh tiếp địa

                                                                                                                                               

2. Lắp hộp kiểm tra

                                                             

3.Đo điên trở tiếp địa

                                                                                              

4. Lắp kim chống sét

                                       

Phản hồi của bạn