Hotline: 0983 224 351 (Mr.Tân)

Phone: 028 66 858 171 Email: chongsetthienlong@gmail.com


 

2. Hộp kiểm tra

3. Rãnh tiếp địa

4. Lắp kim thu lôi nối với dây tiếp địa

Phản hồi của bạn