Hotline: 0983 224 351 (Mr.Tân)

Phone: 028 66 858 171 Email: chongsetthienlong@gmail.com

ỨNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA BẢN ĐỒNG TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT

Những hệ thống tiếp địa chống sét được lắp đặt chính xác với những phụ kiện chất lượng sẽ mang đến hiệu quả chống sét cao nhất, trong đó không thể thiếu Bảng đồng tiếp địa .


Ứng dụng và cấu tạo của bản đồng tiếp địa chống sét

Những hệ thống tiếp địa chống sét được lắp đặt chính xác với những phụ kiện chất lượng sẽ mang đến hiệu quả chống sét cao nhất, trong đó không thể thiếu Bảng đồng tiếp địa .

Ứng dụng và cấu tạo của bản đồng tiếp địa chống sét

Bảng đồng tiếp địa

Ứng dụng: Dùng làm cầu đấu trung gian cho những thiết bị cần đấu nối tiếp địa. Một hoặc hai điểm bắt vào hệ thống tiếp địa còn điểm khác để chờ bắt dây tiếp địa của các thiết bị khác

Cấu tạo cơ bản của bảng đồng tiếp địa:

+ 01 bảng đồng tùy loại vào kích cỡ, trên bản đồng được khoan sẵn các lỗ D8 hoặc D10;

+ 02 phíp hoặc sứ cách điện

+ 01 bộ chân đế để cố định bản đồng vào kết cấu công trình hoặc lắp vào thành tủ.

Thông số vật lý:

STT Quy cách bản đồng Số lỗ Trọng lượng (kg)
1 150x50x5mm 5 0.23
2 200x50x5mm 6 0.45
3 250x50x5mm 8 1.12
4 300x100x5mm 10 1.35
5 300x150x5mm 14 2.03

Xem thêm các mẫu bản đồng tiếp địa tại đây

Chống sét Thiên Long

Video

Phản hồi của bạn