Hotline: 0983 224 351 (Mr.Tân)

Phone: 028 66 858 171 Email: chongsetthienlong@gmail.com

Bầu trời California bị xé nát bởi hơn 2.200 tia sét trong 5 giờ đồng hồ

Người dân ở California, Mỹ đã được chứng kiến cảnh tượng ấn tượng trong lo sợ trong 5 giờ liên tục khi hơn 2.200 tia sét liên tiếp xé nát bầu trời.


Người dân ở California, Mỹ đã được chứng kiến cảnh tượng ấn tượng trong lo sợ trong 5 giờ liên tục khi hơn 2.200 tia sét liên tiếp xé nát bầu trời. Hàng nghìn tia sét giáng xuống khu vực từ hạt Santa Barbara tới Los Angeles.

Xem video:

Chống sét Thiên Long

Phản hồi của bạn