Hotline: 0983 224 351 (Mr.Tân)

Phone: 028 66 858 171 Email: chongsetthienlong@gmail.com

Chống sét cho các công trình xây dựng 20 TCN 46-84


Chống sét cho các công trình xây dựng 20 TCN 46-84
Chưa rõ quy định năm nào. Các bạn tải về đọc kỹ thông tin nhé.
Chúc các bạn có bộ tài liệu tham khảo tốt.

Phản hồi của bạn