Hotline: 0983 224 351 (Mr.Tân)

Phone: 028 66 858 171 Email: chongsetthienlong@gmail.com

Tác dụng của nối đất - PTC1


Hệ thống bảo vệ chống sét đánh là bộ phận không thể thiếu của đường dây Truyền tải điện. Có nhiều giải pháp để giảm thiểu sự cố do sét đánh lên đường dây. Một trong những giải pháp kinh điển đó là treo dây chống sét và tản dòng sét thông qua hệ thống tiếp địa cột. Trong phạm vi bài viết này tác giả chỉ có tham vọng nêu và trả lời một vài câu hỏi liên quan đến vấn đề tiếp địa để mọi người tham khảo.

Phản hồi của bạn