Hotline: 0983 224 351 (Mr.Tân)

Phone: 028 66 858 171 Email: chongsetthienlong@gmail.com

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 46-2007


CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG
 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 46 20017 - Chống sét
Phản hồi của bạn